feltarbeider

Dienstgeber

Univ. & KHM Oslo

Ort

Soerland

Land

Norway:NO

Kontaktemail

Sektor

Feldforschung

Link zu weiterführenden Informationen

Anzahl der ausgeschriebenen Stellen: 1

Ist die Stelle unbefristet

nein

Befristet auf

Vollzeit

Arbeitsstunden pro Woche

Bruttojahresgehalt in Euro (Mindestgehalt)

(Höchstgehalt)

Beginn der Bewerbungsfrist

Ende der Bewerbungsfrist

2019-09-30
Qualifikationen

Ausbildung

keine

Berufserfahrung

wenig

Führerschein erforderlich?

ja

Beschreibung der Stelle
https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/165174/arkeologisk-feltarbeid-2019


Arkeologisk feltarbeid 2019
Søk stillingen
Arkeologisk feltarbeid 2019

Kulturhistorisk museum (KHM) har ansvaret for forvaltningen av automatisk fredete kulturminner innenfor KHMs myndighetsområde, som består av de 10 fylkene på Øst- og Sørlandet. Dette innebærer blant annet arkeologiske undersøkelser som er frigitt av Riksantikvaren.

Utgravningsvirksomheten er omfattende, og de senere årene har det vært mellom 40-60 prosjekter pr år. Funnmaterialet er basis for museets arkeologiske forskning og formidling.

KHM har for feltsesongen 2019 behov for personell av forskjellige kategorier til arkeologisk feltarbeid (utgravninger). Feltsesongen strekker seg normalt fra slutten av april til ut oktober, av og til også utenfor dette tidsrommet. Arkeologisk seksjon (AS) er ansvarlig for gjennomføringen av utgravningene.

Tilsettingene vil være av ulik lengde og kan omfatte deltakelse i flere prosjekter. Vi betrakter alle søknader som generelle, dvs. uttrykk for at de vil gjelde for alt feltarbeid som kommer i løpet av det tidsrommet du har oppgitt at du kan arbeide. Faglige ønsker er det likevel mulig å gi uttrykk for i søknadsbrevet.

Feltpersonalet skal samlet dekke bredden av kompetansebehovet for undersøkelse av lokaliteter fra alle perioder av forhistorien.
Banner UiO_master
Om stillingene:

Feltassistenter (SKO 1514 Ledende forskningstekniker)

Arbeidsoppgaver:

Feltassistent utfører oppgaver og assistanse ved feltarbeid under veiledning av ansvarlig feltleder/utgravningsleder. Eksempler på oppgaver er utgravning, prøvetaking, funnbehandling, dokumentasjon og assistanse ved innmåling.

Kvalifikasjonskrav: Minimumskrav vil normalt være at søkeren er i gang med arkeologisk utdanning.

Feltassistent er lønnet innenfor ltr 42 - 50.

Assisterende feltledere (SKO 1514 Ledende forskningstekniker)

Arbeidsoppgaver:

Assisterende feltleder skal avlaste feltleder og ha stedfortrederfunksjon. Stillingen kan tillegges daglig arbeidslederansvar for en avgrenset del av større feltarbeid. For- og etterarbeid kan bli aktuelt.

Kvalifikasjonskrav: Minimumskrav vil normalt være fullført bachelorgrad i arkeologi samt at søkeren har relevant erfaring fra arkeologisk feltarbeid.

Kompetanse innenfor GIS/intrasis og katalogisering er en fordel. Det er ønskelig med førerkort for bil (klasse B).

Assisterende feltleder er lønnet innenfor ltr 46-54.

Feltledere (SKO 1514 Ledende forskningstekniker)

Arbeidsoppgaver:

Feltleder har operativt ansvar for at feltarbeidet gjennomføres i henhold til gjeldende bestemmelser og retningslinjer. Feltlederen skal ivaretaløpende koordinering og arbeidsledelse i felt. Stillingen innebærer for- og etterarbeid knyttet til utgravningsprosjektet. Nærmeste faglige overordnet er prosjektleder ved AS, eventuelt prosjektleder/utgravningsleder på større utgravningsprosjekter.

Kvalifikasjonskrav: Minimumskrav vil normalt være fullført bachelorgrad i arkeologi samt at søkeren har bred relevant erfaring fra arkeologisk feltarbeid. Det kreves god skriftlig formuleringsevne på norsk eller annet skandinavisk språk.

Kompetanse innenfor GIS/intrasis og katalogisering er en fordel. Det er ønskelig med førerkort for bil (klasse B).

Feltleder er lønnet innenfor ltr 50 - 56.
For alle stilllingene gjelder:

Vi ser etter engasjerte og ansvarsfulle personer som kan arbeide i team, av og til under krevende forhold og med evne og vilje til å skape gode arbeidsmiljøer.
Vi tilbyr

    Arbeid i Norges største miljø av arkeologer
    Kollegaer med høyt faglig nivå
    Varierte arbeidsoppgaver i ulike landskapstyper og med ulike kulturminnetyper
    God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
    Gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

    søknadsbrev (max 1/2 A4-side)
    CV
    attester

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Vi ber om at du fyller ut CV og søknad nøyaktig. Angi hvilke stillingskategorier du er interessert i. Spesifiser gjerne faglige interesser/ønsker og opplys om eventuelle begrensninger i tidsrommet du kan arbeide eller om andre forhold som kan være av betydning. I forbindelse med tildelingen av arbeidet vil det bli foretatt lønnsplassering. Utdanning og arkeologisk tjenesteansiennitet må dokumenteres.

Feltarbeid tildeles fortløpende gjennom hele sesongen. De som får tilbud vil bli kontaktet. Send kun én søknad, men hold oss gjerne oppdatert gjennom sesongen dersom det skjer endringer av betydning i forhold til opplysningene du har gitt, gjerne pr. mail til Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Tiltredelse: Fra slutten av april og ut feltsesongen. Vi tar sikte på å avvikle fellesferie de to siste ukene i juli, og det vil bare unntaksvis være aktivitet i felt i denne perioden.

For å komme tidlig i betraktning anbefales å sende søknad snarest.
Andre opplysninger

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.
Kontaktinformasjon

Prosjektkoordinator Stine Anette Melvold, tlf. 22851947
Bilde av fasade
Om Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte
forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

 

Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo (KHM) er ett av landets største kulturhistoriske museer, og er et forskningsintensivt museum og en universitetsenhet med status på linje med UiOs fakulteter. Det rommer den største arkeologiske-, etnografiske- og numismatiske samlingen i Norge. Museet inkluderer også vikingskipene på Bygdøy, kirkekunstsamling fra middelalderen, klassiske og egyptologiske samlinger fra Middelhavslandene samt et runearkiv.
Søk stillingen
Søknadsfrist

30.09.2019
Arbeidsgiver

Universitetet i Oslo
Kommune

Oslo
Omfang

Heltid
Varighet

Engasjement
Arbeidssted

Fylker i Øst-Norge
Anforderungen für BewerberInnen
command of norwegeian or other skandinavian language